Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp Hội đồng Bồi thường thông qua phương án HT, BT, TĐC dự án: Trường THPT Nội trú tỉnh Lạng Sơn; Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
Số hiệu 751/GM-HĐBT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---