Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mới lần 02 - Đối thoại trước khi cưỡng chế Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng (03 hộ)
Số hiệu 701/GM-BCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---