Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và tự đánh giá kết quả xác định Chỉ số CCHC của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 3119/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---