Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, năm 2023
Số hiệu 3165/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---