Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Thôn báo các quầy còn tồn đến thời điểm tháng 11/2023 tại chợ Giếng Vuông
Số hiệu 23/TB-BQL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---