Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công
Số hiệu 3470/UBND-TCKH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---