Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v chấn chỉnh công tác lập, tham mưu, phân bổ kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn NSNN
Số hiệu 3273/UBND-TCKH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---