Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố
Số hiệu 3675/UBND-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---