Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023
Số hiệu 3567/UBND-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---