Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
Số hiệu 3404/UBND-TCKH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---