Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Số hiệu 3605/UBND-TCKH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---