Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Về việc đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn (hộ ông Nguyễn Khắc phong lần 2)
Số hiệu 745/GM-BCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---