Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Về việc thay đổi thời gian cuộc họp theo Giấy mời số 687/GM-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố
Số hiệu 1257/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---