Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản BC Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tình hình triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn
Số hiệu 1253/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---