Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản V/v thực hiện khai thác, quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC đúng quy định
Số hiệu 3737/UBND-NV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---