Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

644 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II; 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn có 644 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm 536 thôn của xã khu vực III; 24 thôn của xã khu vực II; 84 thôn của xã khu vực I trên địa bàn 139 xã, thị trấn.

Cũng theo Quyết định này, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh, bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025./.

 

Hứa Văn Duyên - Văn phòng Ban Dân tộc