Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 11/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

          Thực hiện kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 11/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Ngày 02/4/2024 Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Dự hội nghị có đồng chí Vi Minh Tú, tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Báo cáo viên của Sở Tư pháp và đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân Dân, các ban ngành đoàn thể xã và 80 đại biểu tập huấn được triệu tập.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch hội nghị diễn ra trong một ngày, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của 02 chuyên đề về:  

- Chuyên đề 1: Tuyên truyền các Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Chuyên đề 2: Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Ảnh: Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị

 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện các Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 ở cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân thực hiện chính sách dân tộc được nâng lên, tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong một số lĩnh vực được hạn chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật được tăng cường, pháp luật ngày càng được thi hành có hiệu lực và hiệu quả, thúc đẩy kinh tế- xã hội ổn định và phát triển.


Tác giả: Hoàng Ninh Hiệp - Phòng Nghiệp vụ