Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2085QĐ-TTg tại Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg tại Ban Dân tộc tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 433/ĐSG-DT ngày 22/7/2020 của Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 11/9/2020 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Ông Vy Thế Hồng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, nội dung buổi làm việc)

Qua nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao Ban Dân tộc tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của chính sách, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn giám sát sẽ tham mưu với HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của chính sách đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng.

(Toàn cảnh buổi làm việc)

 Trước đó Đoàn giám sát đã tổ chức khảo sát thực tế tại hai huyện Bình Gia và Cao Lộc; giám sát tại hai huyện Bắc Sơn và Chi Lăng về tình hình, kết quả thực hiện chính sách nói trên./.

Danh Huỳnh – Văn phòng Ban Dân tộc