Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý I năm 2021

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-BDT ngày 17/6/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong quý I năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư...

Đối với công tác tiếp dân: Ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc đã chủ động, kịp thời ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT ngày 15/01/2021 về Quy chế và Nội quy tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc theo Quy chế; đồng thời Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã bố trí dành thời gian tiếp dân theo lịch tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc tiếp công dân.

(Lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh)

Đối với công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý, giải quyết đơn thư: Trong quý I năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh nhận được 02 đơn kiến nghị của một công dân với cùng một nội dung được gửi đến qua đường công văn nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết. Do đó, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành tiến hành chuyển đơn kiến nghị của công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định./.

                                                               Mạnh Linh - Thanh tra Ban Dân tộc