Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền địa bàn vùng dân tộc thiểu số góp phần cho thành công cuộc bầu cử

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lạng Sơn với đặc thù là một tỉnh miền núi với 84% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.

Pa-nô trang trí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Xác định rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Cấp ủy, chính quyền Ban Dân tộc tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tập trung cao điểm vào tháng 3, 4/2021 với 08 nội dung cụ thể, gồm: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp. Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Số lượng, cơ cấu đại biểu. Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri...

Đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Từ nay đến ngày bầu cử (23/5); cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Trong đó tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, nơi diễn ra bầu cử. Tuyên truyền, động viên 100% cử tri là người dân tộc thiểu số tham gia bầu cử theo quy định/.

Pa-nô, khẩu hiệu trang trí tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ban biên tập Trang TTĐT Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn