Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chữa chất ma tuý

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BDT, ngày 24 tháng 7 năm 2012 của ban Dân tộc tỉnh về việc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2012, từ ngày 13  đến ngày 22 tháng 8 năm 2012 Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức được 6 hội nghị tại địa bàn 6 xã (xã Gia Lộc và Hữu Kiên, huyện Chi Lăng; xã Xuân Mai và Hoà Bình, huyện Văn Quan; xã Hoàng Việt và Thành Hoà, huyện Văn Lãng) với 450 đại biểu tham dự, đối tượng là đại diện các ngành, đoàn thể của xã và Bí thư Chi bộ, công an viên, trưởng thôn, người có uy tín trọng cộng đồng trên địa bàn xã. Nội dung tuyên truyền xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy, chuyển đổi thay thế cây trồng vật nuôi; vận động quần chúng nhân dân phát hiện tố giác những người trồng trái phép cây chứa chất ma túy. Tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức vận động mọi tầng lớp nhân dân không trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma tuý khác.

Qua hội nghị đã nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, hiểu sâu hơn về tác hại ma tuý đối với xã hội, công đồng, gia đình và bản thân, từ đó có ý thức, giác ngộ, trách nhiệm tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma tuý; phát hiện, tố giác, phá nhổ tiêu huỷ cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn.