Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11-2021 (kỳ 2)

Sáng nay (18/11/2021), tại Hội trường UBND tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra cuộc họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 (kỳ 2). Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra trong 01 buổi; trong đó tập trung đánh giá và thảo luận 08 dự thảo của UBND tỉnh do các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trình. Cụ thể:

I. Sở Tài nguyên và Môi trường trình

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND.

(Quang cảnh hội trường cuộc họp

 II. Sở Nội vụ trình

3. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.

5. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

III. Ban Dân tộc tỉnh trình

6. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

IV. Sở Tài chính trình

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

V. Sở Xây dựng trình

8. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành đối với việc tham mưu, xây dựng các dự thảo của UBND tỉnh năm 2021; đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh năm 2022./.

 

Triệu Quốc Toàn - Văn phòng Ban Dân tộc