Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135

Thực hiện Công văn số 1307/UBDT-VP135 ngày 06/10/2020 cảu Ủy ban Dân tộc về kiểm tra, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135. Ngày 19/10/2020 Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình 135 của Ủy ban Dân tộc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Chương trình 135 tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng. Tham gia đoàn có đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động, tiến độ thực hiện cũng như việc chấp hành các quy định về quản lý chương trình, dự án, phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý dự án; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị kịp thời những biện pháp giải quyết trong quá trình thực hiện Chương trình 135.

 

(Đoàn thanh tra kiểm tra xác minh thực tế tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng)

 

Qua kiểm tra, nhìn chung cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, nắm bắt kịp thời phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình, sử dụng các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả.

 

Lăng Hiền – Trưởng phòng Nghiệp vụ