Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số thông tin về người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 795/TB-UBDT Thông báo số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thông báo tổng số người có uy tín năm 2021 của các tỉnh, thành phố là 29.593 người.

Ảnh minh họa

Tỉnh Lạng Sơn có 1.696 người (1.478 nam, 218 nữ) theo Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và Thông báo số 166/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc đính chính tên và số lượng người có uy tín tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Trong đó, thành phố Lạng Sơn 115 người; huyện Tràng Định 176 người; huyện Văn Lãng 168 người; huyện Cao Lộc 156 người; huyện Bình Gia 142 người; huyện Bắc Sơn 153 người; huyện Chi Lăng 163 người; huyện Hữu Lũng 172 người; huyện Đình Lập 109 người; huyện Văn Quan 122 người; huyện Lộc Bình 220 người.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan./.

 

Hứa Văn Duyên - Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc