Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 28/5/2021 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn va công b kết qu bu c và danh sách nhng người trúng c đại biu Hi đồng nhân dân tnh Lng Sơn khóa XVII, nhim k 2021-2026 (Ngh quyết s 63/NQ-UBBC, ngày 28/5/2021). Theo đó, công bố danh sách chính thức 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, cử tri nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không có sự cố bất thường xảy ra, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ cao (99,99%).

 

Đồng chí Lâm Văn Viên, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, ông Lâm Văn Viên. Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn và trúng cử với số phiếu cao./.

 

Phạm Minh Tuấn – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ