Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 09/4/2021 của Ban Dân tộc về Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2021, Ban Dân tộc đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn tổ chức 03 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Đồng chí Vi Minh Tú – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín huyện Tràng Định

          Dự hội nghị với sự tham gia của trên 300 lượt đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn. Thời gian mỗi hội nghị diễn ra trong 01 ngày, tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh truyền tải 02 chuyên đề trọng tâm gồm: Chuyên đề về phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tuyên truyền một số chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn; Chuyên đề về công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.