Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 13/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 17/3/32021 của Ủy ban nhân dân tỉn về việc phê duyệt mô hình điểm thực hiện “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22/9/2021, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai Mô hình điểm tại xã Ái Quốc.

(Đồng chí Lý Văn Khi, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc, Sở Tư pháp truyền tải các nội dung trọng tâm như: Giới thiệu “Đê án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025’’; Cung cấp thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025, Tổ chức thảo luận, tham vấn các nội dung liên quan đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ái Quốc; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Hội nghị có trên 70 đại biểu là lãnh đạo,cán bộ, công chức cấp xã, đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công Tác mặt trận thôn, đoàn viên, hội viên và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã tham dự. Thông qua hội nghị này các đại biểu dự hội nghị ngày hôm nay sẽ là báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền Đê án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025’’ đến các hộ gia đình trong thôn, bản của mình để nâng cao hiểu biết của người dân về luật hôn nhân và gia đình; dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hơn./.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hoàng Hiệp - Chuyên viên Phòng Nghiệp Vụ