Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Ban Dân tộc phối hợp với Học viện Dân tộc, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trường Cao đẳng sư phạm tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, trong đó có 01 lớp dành cho đối tượng 3 với 50 học viên; 06 lớp dành cho đối tượng 4 với 720 học viên. Thời gian bồi dưỡng 05 ngày/lớp, trong đó có 03 ngày học lý thuyết trên lớp, 01 ngày đi nghiên cứu thực tế tại một huyện trong tỉnh, 01 ngày để viết bài thu hoạch, giải đáp thắc mắc.

(Lớp đối tượng 3, 4 viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Các lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian từ 04/10 đến 02/11/2021. Nội dung chương trình gồm 6 chuyên đề lý thuyết (chuyên đề 1- Tổng quan về các DTTS số ở Việt Nam; chuyên đề 2 - Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; chuyên đề 3 - Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; chuyên đề 4 - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh; chuyên đề 5- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; chuyên đề 6- Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi); tìm hiểu thực tế (nghe báo cáo thực tế về dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc; tham quan mô hình phát triển kinh tế - xã hội; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề dân tộc, công tác dân tộc của địa phương) và viết thu hoạch.

(Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và phòng LĐTB, XH-DT huyện

 viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Thông qua các lớp bồi dưỡng, trang bị kiến thức dân tộc cho học viên nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS./.

 

Hoàng Lệ - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ