Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ trong triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Nhằm tăng cường công tác giám sát, phát huy vai trò của các Tổ chức chính trị - xã hội. Hôm nay (30/10/2023), Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chung – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

(Đoàn giám sát tiến hành kiểm tra trực tiếp công trình Phòng ở bán trú tại trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS xã Công Sơn)

Theo đó, Đoàn giám sát liên ngành tỉnh (gồm đại diện các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Dân tộc) phối hợp với UBND huyện Cao Lộc và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa tại công trình Phòng ở bán trú tại trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS và công trình cải tạo Trạm Y tế xã Công Sơn do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư.

(Quang cảnh công trình cải tạo Trạm Y tế xã Công Sơn trong quá trình hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng)

Mục đích cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó làm cơ sở để Đoàn giám sát đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khă, vướng mắc đối với Chương trình.

              

(Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc phát biểu ý kiến tiếp thu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát)

Kết thúc buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Trường Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện, xã Công Sơn (Cao Lộc) tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Đoàn giám sát đã chỉ ra, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân trong suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Cao Lộc nói chung và xã Công Sơn nói riêng./.

Triệu Quốc Toàn – Phòng Nghiệp vụ