Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ công tác số 2 kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-TCT ngày 29/8/2023 của Tổ công tác số 2 về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án do Tổ công tác số 2 theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Sáng 17/10/2023, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do đồng chí Lý Văn Khi – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 02 Trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Bắc Sơn và Văn Quan (Lạng Sơn).

(Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hiện trường công trình tại Trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Bắc Sơn)

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc) phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn, Văn Quan và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa tại công trình.

(Quang cảnh hiện trường thi công tại Trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Bắc Sơn)

Nội dung cơ bản của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, hồ sơ nội nghiệp; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất phương hướng tổ chức thực hiện các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

                   

(Đồng chí Lý Văn Khi, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến kết luận buổi kiểm tra)

Kết thúc buổi làm việc Đồng chí Lý Văn Khi, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trường Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, xây lắp chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đặc biệt là công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình./.

Triệu Quốc Toàn – Phòng Nghiệp vụ