Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn lớp Bí thư, Phó Bí thư các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, năm 2019

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Ngày 22/10/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần du lịch Công đoàn Lạng Sơn; Ban Dân tộc đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn lớp Bí thư, Phó Bí thư các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, năm 2019. Đồng chí Vi Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Vi Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với sự tham gia của 79/84 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các xã thuộc Chương trình 135 của 05 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Tràng Định. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận 04 nội dung chính: Hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng CSHT Chương trình 135; Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135; Quản lý tài chính Chương trình 135; Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Quốc Toàn, phòng CS - TT