Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền PBGD PL tại Lộc Yên, Cao Lộc

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO

VÙNG DTTS NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ngày 27/8/2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc.

Đồng chí Lâm Văn Viên, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc, Sở Tư pháp phổ biến và thảo luận các nội dung trọng điểm như: Công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2021 - 2030; một số chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Luật Trợ giúp pháp lý và các nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình phòng chống dịch bệnh Covitd – 19, đồng thời tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; Đại hội, đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị có trên 60 học viên tham dự, qua hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Lâm Viên, Phó trưởng Ban Dân tộc