Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các chính sách dân tộc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 13/4/2021 của Ban Dân tộc về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021; Quyết định số 37/QĐ-BDT ngày 12/4/2021 về thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra tại 04 huyện và tiến hành xác minh thực tế tại 04 xã (xã Bắc Lãng, huyện Đình  Lập; xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng;  xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng; xã Lương Năng, huyện Văn Quan).

Kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập

Công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch với mục đích nhằm đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc của các huyện trong năm 2020 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập

Kết quả: nhìn chung cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, nắm bắt kịp thời phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình, sử dụng các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quản lý chỉ đạo, điều hành; đồng thời kiến nghị những biện pháp khắc phục trong qua trình thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới./.

                                                                                  Thu Trang - Thanh tra Ban