Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện tốt công tác Thanh tra các chính sách dân tộc năm 2020

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện 02 cuộc thanh tra các chính sách dân tộc. Trong quý II/2020, Thanh tra Ban đã tiến hành thanh tra đối với huyện Văn Lãng về Chương trình 135; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Bế Văn Sơn, phó Chánh thanh tra phụ trách, trưởng đoàn thanh tra cho biết: Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại huyện, đến nay đang trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra.

Theo kế hoạch, quý III/2020, Thanh tra Ban Dân tộc tiếp tục tiến hành thanh tra tại huyện Lộc Bình, dự kiến kết thúc thanh tra trước ngày 31/12/2020.

Trong những năm qua, Thanh tra Ban đã tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác thanh tra về các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là Chương trình 135), trong quá trình tiến hành các cuộc thanh tra, đoàn thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh./.

(Đoàn thanh tra kiểm tra xác minh dự án hỗ trợ PTSX)

 

                                                             Thu Trang- Thanh tra Ban